===============================
.

Για όλα τα μικρά ή ΜΕΓΑΛΑ τα εύκολα ή ϪЎϬӜ҈֒Ӆ@

Τεχνικά Προβλήματα Ύδρευσης & Θέρμανσης

Υδραυλικός   Αριθμός  Αδείας 1626/Α

Γιώργος Τρουλλινός τηλ 6932 860310

.
HOME ΑΠΟΡΙΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ON LINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ banner.astyservice.gr EMAIL LINK
.
.

210 7520513  6932860310  ΑΜΕΣΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ

     
Διαβάστε "Περί Δημοκρατίας και περί Κοινωνίας"  
 
  Ανταλλακτικά ηλιακών
  Αυτόματο Πότισμα
  Αυτόνομη Θέρμανση Προβλήματα
  Δεξαμενή Πετρελαίου
  Δεξαμενή Πετρελαίου Κοπή Αποξήλωση
  Εγκαταστάσεις θέρμανσης
  Εκδοση Κοινοχρήστων
  Εξαέρωση παροχής πετρελαίου
  Εσωτ. υδραυλικές εγκαταστάσεις
  Θερμομπόϊλερ
  Θερμοσίφωνες Αερίου
  Θερμοσίφωνες Ηλεκτρικοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Επισκευή
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Συντήρηση
  Θερμοσίφωνες Ταχυθερμοσίφωνες
  Κανονισμός Δικτύου Ύδρευσης
  Κανονισμός Δικτύου αποχέτευσης
  Λεβιτοστάσιο Καλοριφέρ, Αποξήλωση Λέβητα
  Προσφορές σε Υλικά και Εργασία.
  Τιμοκατάλογος Προϊόντων
  Υδραυλική Εγκατάσταση
  Φίλτρα νερού
  Φυσικό Αέριο
 

Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Επισκευή

Οι βλάβες που μπορεί να παρουσιάσει ένας ηλιακός θερμοσίφωνας σε γενικές γραμμές είναι οι εξής: τρύπημα του boiler (μπόιλερ, καζάνι)σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τρυπήσει το boiler (μπόιλερ – καζάνι) ή να τρυπήσει ο μανδύας του κλειστού κυκλώματος ή η σεπαρτίνα του καλοριφέρ αν είναι τριπλής ενέργειας ή η φλάντζα της αντίστασης , άλλη περίπτωση βλάβης έχουμε όταν τρυπήσει ο συλλέκτης ή σπάσει το τζάμι του ή όταν έχουμε τρύπημα των συνδετικών σωλήνων, εκτός αυτών των περιπτώσεων βλάβη μπορεί να παρουσιάσει η ηλεκτρική αντίσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα καθώς και ο θερμοστάτης του. Στην περίπτωση που έχει τρυπήσει το boiler (μπόιλερ – καζάνι) του ηλιακού θερμοσίφωνα τότε αυτό θέλει αντικατάσταση με καινούριο είτε της ίδιας μάρκας είτε άλλου ατασκευαστή που όμως πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά για να έχει ο ηλιακός θερμοσίφωνας την μέγιστη απόδοση. Και αυτό το αναφέρω γιατί πολλοί ηλιακοί λόγω παλαιότητας ή άλλης αιτίας δεν υποστηρίζονται με ανταλλακτικά και μπορούν κάλλιστα και αυτοί να επισκευασθούν με σιγουριά. Και στην περίπτωση που έχει τρυπήσει ο μανδύας του κλειστού κυκλώματος του ηλιακού θερμοσίφωνα , χρειάζεται αντικατάσταση το boiler (μπόιλερ – καζάνι) Στην περίπτωση που έχει τρυπήσει η σεπαρτίνα του κυκλώματος του καλοριφέρ τότε αυτή μπορεί να αντικατασταθεί και να παραμείνει το παλιό boiler (μπόιλερ – καζάνι).
Το ίδιο ισχύει και στις βλάβες που αφορούν την φλάντζα της αντίστασης την αντίσταση και τον θερμοστάτη του ηλιακού θερμοσίφωνα .
Στα τρυπήματα των συλλεκτών των ηλιακών θερμοσιφώνων έχουμε περιπτώσεις που μπορούν να κολληθούν και άλλες περιπτώσεις που πρέπει ο τρύπιος συλλέκτης του ηλιακού θερμοσίφωνα να αντικατασταθεί.. Τα σπασμένα τζάμια ή κρύσταλλα των ηλιακών συλλεκτών του θερμοσίφωνα μπορούν να αντικατασταθούν .
Την ευθύνη για το τρύπημα του boiler (μπόιλερ καζάνι) φέρει η διάβρωση του λόγω παλαιότητας ή περιορισμένης συντήρησης ή παρατεταμένου παγετού κατά τον οποίο δεν φροντίσαμε να ζεσταίνεται με το ηλεκτρικό ρεύμα Οι ηλιακοί συλλέκτες μπορεί να τρυπήσουν και αυτοί λόγω παλαιότητας και λόγω παγετού κατά τον οποίο τα αντιψυκτικά υγρά του κλειστού κυκλώματος δεν επαρκούσαν , ή αν ο ηλιακός είναι ανοικτού κυκλώματος και δεν φροντίσαμε να αδειάσουμε τους συλλέκτες

  

Φωτογραφία απο επισκευή χάλκινου συλλέκτη ηλιακού θερμοσίφωνα που είχε τρυπήσει λόγω παγετού.


 


 
 

  

Φωοτογραφία μετά την αντικατάσταση του boiler (μπόιλερ) του ηλιακού θερμοσίφωνα.


  

Φωτογραφία απο επισκευή διαρροής συλλέκτη ηλιακού θερμοσίφωνα, εδώ η συλλεκτική επιφάνεια έχει απομακρυνθεί απο το πλαίσιο.


  

Στην φωτογραφία φλάντζα αντίστασης ηλιακού θερμοσίφωνα με θερμοστάτη και ανοδιο μαγνησίου


 

ΑΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αναλαμβάνω   κάθε  τεχνική εργασία 
Εξυπηρετώ κάθε τεχνική  ανάγκη
Σε όλη την  Αθήνα και Αττική 24 ώρες

 Εξυπηρέτηση καί Κυριακές & αργίες

Τρουλλινός Γιώργος υδραυλικός

6932 860310 & 210 7520513