. . .
.
 ..
Υδραυλικός   Αριθμός  Αδείας 1626/Α  

Για όλα τα μικρά ή ΜΕΓΑΛΑ τα εύκολα ή ϪЎϬӜ҈֒Ӆ@

Τεχνικά Προβλήματα Ύδρευσης & Θέρμανσης

Γιώργος Τρουλλινός τηλ 6932 860310

.
HOME ΑΠΟΡΙΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ banner.astyservice.gr EMAIL LINK
210 7520513  6932860310  ΑΜΕΣΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
.
 
  Ανταλλακτικά ηλιακών
  Αντιμετώπιση δυσεπίλυτων υδραυλικών προβλημάτων
  Άντληση Πετρελαίου & Κοπή Δεξαμενής
  Αυτόματο Πότισμα
  Αυτόνομη Θέρμανση Προβλήματα
  Δεξαμενή Πετρελαίου
  Δεξαμενή Πετρελαίου Κοπή Αποξήλωση
  Εγκαταστάσεις θέρμανσης
  Εκδοση Κοινοχρήστων
  Εξαέρωση παροχής πετρελαίου
  Εσωτ. υδραυλικές εγκαταστάσεις
  Ηλεκτροβάνες καλοριφέρ
  Θερμιδομετρητές θέρμανσης
  Θερμομπόϊλερ
  Θερμοσίφωνες Αερίου
  Θερμοσίφωνες Ηλεκτρικοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Επισκευή
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Συντήρηση
  Θερμοσίφωνες Ταχυθερμοσίφωνες
  Κανονισμός Δικτύου Ύδρευσης
  Κανονισμός Δικτύου αποχέτευσης
  Λεβιτοστάσιο Καλοριφέρ, Αποξήλωση Λέβητα
  Πλυντήριο Πιάτων
  Προσφορές σε Υλικά και Εργασία.
  Τιμοκατάλογος Προϊόντων
  Υδραυλική Εγκατάσταση
  Φίλτρα νερού
  Φυσικό Αέριο
 

Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Συντήρηση


Σελίδες Θέματος 3    Μετάβαση στη σελίδα      |1 |2 |3 |

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΗΛΙΑΚΟΥ

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Ηλιακός θερμοσίφωνας Stiebel Eltron

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα Stiebel Eltron 120 λίτρων κλειστού κυκλώματος

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες για να παραμείνουν σαν καινούργιοι και να διατηρήσουν στο μέγιστο την απόδοση και την αντοχή τους στον χρόνο, έχουν ανάγκη ελέγχου και συντήρησης κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ασχέτως αν λειτουργούν ικανοποιητικά ή όχι. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που καθιστούν αναγκαία την συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα είναι ο έλεγχος του ανόδιου την προστασία δηλαδή του μπόιλερ (boiler) από την διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης. Το ανόδιο είναι μία μεταλλική ράβδος από μαγνήσιο συνήθως έχει 2 εκατοστά διάμετρο και 30 εκατοστά μήκος. Ένας άλλος λόγος για την συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα είναι η απομάκρυνση από τα εσωτερικό του μπόιλερ (boiler) των αλάτων γύρω από την αντίσταση και των αλάτων που έχουν κατακαθίσει μέσα στο μπόιλερ (boiler) . Ηλιακός θερμοσίφωνας maltezos

Ηλιακός θερμοσίφωνας κλειστού κυκλώματος160 λίτρων  maltezos

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα maltezos

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα κλειστού κυκλώματος maltezos.

 
Στην συντήρηση ελέγχουμε και τα υγρά του κλειστού κυκλώματος που πολλές φορές βρίσκονται σε οριακό επίπεδο με αποτέλεσμα η απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα να περιορίζεται σημαντικά. Κατά την συντήρηση γίνεται έλεγχος και στην γενική κατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα στις τυχούσες φθορές στην μόνωση στους συλλέκτες και στην βάση στήριξης δεδομένου ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες τις κάθε περιοχής και εποχής . Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα ΣΥΜΒΟΥΛΗ !

Το καλοκαίρι κατά την διάρκεια των διακοπών πρέπει οι συλλέκτες του ηλιακού θερμοσίφωνα να σκεπάζονται με πανί πλαστικό ή χαρτί που δεν θα επιτρέπει στις ηλιακές ακτίνες να έρχονται σε επαφή με τον συλλέκτη. Όπως και όταν  η χρήση του ηλιακού είναι περιορισμένη και το νερό ευρίσκεται καθημερινά σε υψηλή θερμοκρασία τότε πρέπει να σκεπάζουμε μερικώς τον ή τους συλλέκτες ώστε να μην υπερθερμαίνεται άσκοπα κυρίως το μπόϊλερ. Αυτή η υπερθέρμανση του μειώνει τον επιπλέον της εγγύησης χρόνο ζωής . Κατάλληλο υλικό για το σκέπασμα των συλλεκτών είναι τα τεντόπανα που φέρουν κατάλληλες οπές για να δεθούν με σκοινί.

Ηλιακός θερμοσίφωνας Tuermyk

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα 120 λίτρων Thermyk κλειστού κυκλώματος.

Η συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα ανάλογα τις συνθήκες χρήσης την καθαρότητα του νερού ή την  περιεκτικότητα του νερού σε άλατα σκουριές κλπ αλλά και ανάλογα με την συχνή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος το είδος των σωληνώσεων κλπ πρέπει να γίνεται (συνήθως) κάθε δύο ή τρία χρόνια Gauzer συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα κλειστού κυκλώματος120 λίτρων Gauser.

Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας ασχέτως ηλικίας πρέπει να ζεσταίνει το νερό όσο το ζέσταινε καινούργιος. Αισθητή διαφορά στην απόδοση του, σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς να έχει υποστεί φθορές η μόνωση του μπόϊλερ ή η συλλεκτική επιφάνεια των συλλεκτών, οφείλεται συνήθως στα αντιψυκτικά υγρά, που μπορεί να έχουν εξατμιστεί ή να έχουν αλλοιωθεί με την πρόσμιξη σε αυτά σκουριάς από τα μεταλλικά τοιχώματα εντός των οποίων κυκλοφορούν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εντοπισθεί το σημείο διαρροής του αντιψυκτικοί και μετά να συμπληρωθεί με νέο ή αν τα αντιψυκτικά υγρά έχουν αλλοιωθεί τότε κάνουμε πλύση των διαδρομών του κλειστού κυκλώματος και μετά προσθέτουμε νέο αντιψυκτικό Ηλιaκός τηερμοσίφωνας 120 λίτρων Nobel.

Ηλιακός θερμοσίφωνας Nobel 120 λίτρων κλειστού κυκλώματος. Στιγμή από την συντήρηση του.

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα φυρογένης.

Fyrogenis 200 λίτρων ηλιακός θερμοσίφωνας συντήρηση

Ηλιακός θερμοσίφωνας κλειστού κυκλώματος fyrogenis 200 λίτρων

Calpak συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα calpak κλειστού κυκλωματος.

Ηλιακός Fuji Therm. Συντήρηση

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα Fuji Therm 160 λίτρων κλειστού κυκλώματος τριπλής ενέργειας.

Ηλιακός ΕΒΗΛ

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα ΕΒΗΛ 120 λίτρων

Gauzer www.astyservice.gr

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα Gauser 160 λίτρων.

www.astyservice.gr Thermyk ηλιακός θερμοσίφωνας συντήρηση

Ηλιακός θερμοσίφωνας 120 λίτρων κλειστού κυκλώματος Thermyk. Φωτογραφία από την συντήρηση του.

   
     

Ανάγκη συντήρησης έχουν όλοι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες όπως Amcor, Assos, Calpak, Daf, Elco, Foco, Fyrogenis, helioakmi, Kyriazis, lordan, maltezos, melpo, Nobel, Novotherm, Rregina, Romina, Siemens, Solar Star, Solatron, Solenergy, Stiebel Eltron, Wormesol, Αφροδίτη, Ηλιόθερμο, Ηλιοκάμ, Ηλις, Ηλιοθέρμ, Θερμύκ, Θήα.

Αναλαμβάνω σε όλη την Αττική όπως Καματερό, Κηφισιά, Λυκόβρυση, Μελίσσια, Μεταμόρφωση, Μοσχάτο, Νέα Ερυθραία, Νέα Ιωνία, Νέα Πεντέλη, Τρουλλινός Γιώργος Υδραυλικός Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Νέο Ψυχικό, Παλαιό Φάληρο, Παπάγου, Πεντέλη, Περιστέρι, Πετρούπολη, Πεύκη, Ταύρο, Υμηττό, Φιλοθέη, Χαϊδάρι, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό κλπ.

Τρουλλινός Γιώργος 6932860310 - 2107520513

  

Στο μπόιλερ (boiler) του ηλιακού θερμοσίφωνα της φωτογραφίας έχει αφαιρεθεί η φλάτζα της αντίστασης για να καθαριστεί εσωτερικά και για να αντικασταθεί το ανόδιο .


 


Σελίδες Θέματος 3    Μετάβαση στη σελίδα      |1 |2 |3 |


  

Στην φωτογραφία η φλάντζα της αντίστασης του ηλιακού θερμοσίφωνα με το διαβρωμένο ανόδιο η αντίσταση έχει καθαριστεί από τα άλατα που είχε γύρω της.


  

Στην φωτογραφία ένα μπόιλερ (boiler) calpak με οβάλ φλάντζα αντίστασης, που μία μικρή διαρροή νερού έχει διαβρώσει το εξωτερικό χείλος του μπόιλερ (boiler).


  

Ηλιακός θερμοσίφωνας Calpak φωτογραφία από την συντήρηση του.

ΑΜΕΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Υδραυλικά, εγκατάσταση και αποξήλωση,. Ύδρευση, αποχέτευση, ψύξη θέρμανση, άρδευση, πυρόσβεση. Εγκατάσταση σωλήνων Ζεστού Κρύου νερού. Δεξαμενή νερού, πιεστικό νερού, αυτόματο πότισμα. Καλοριφέρ, Αυτόνομη και Ατομική ψύξη θέρμανση.  

Αναλαμβάνω κάθε τεχνική εργασία

Εγκατάσταση κοπή αποξήλωση,  λεβητοστάσιο, λέβητας, καμινάδα, δεξαμενή, καυστήρας, κυκλοφορητής, ηλεκτροβάνα, δοχείο διαστολής. Τοποθέτηση και αντικατάσταση σωμάτων καλοριφέρ. Τοποθέτηση επισκευή και συντήρηση  

Εξυπηρετώ κάθε τεχνική ανάγκη & δυσκολία

Ηλιακού  ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα  και μπόϊλερ. Αυτοματισμούς ζεστού κρύου νερού, με θερμοστατική βαλβίδα και διαφορικό θερμοστάτη. Εντοπισμός και επισκευή διαρροών.  

  Εξυπηρετώ (επείγοντα) και Κυριακές και αργίες

Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Αγιο Δημήτριο, Αγιοι Ανάργυροι, Αθήνα, Αιγάλεω, Αλιμος, Αμπελόκηποι, , Αμπελόκηποι, Ανάβυσσο, Αργυρούπολη, Αρτέμιδα, Ασπρόπυργος, Αχαρνές, Βάρη, Βάρκιζα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βριλήσσια,  

 Σε όλη την Αθήνα και Αττική 24ώρες

, Βύρωνας, Γαλάτσι, Γέρακα, Γκύζη, Γλυκά Νερά, Γλυφάδα, Γουδί, Δάφνη, Δαφνί, Δραπετσώνα, Εκάλη, Ελληνικό, Ζωγράφου, Ηλιούπολη, Ίλιο, Καισαριανή, Καλλιθέα, Καματερό, Κερατέα,

 
Τρουλλινός Γιώργος Υδραυλικός

Κερατσίνι, Κηφισιά, Κολονάκι, Κορυδαλλός, Κορωπί, Κρωπία, Λιόσια, Λυκόβρυση, Μάνδρα, Μαρούσι, Μελίσσια, Μεταμόρφωση, Μέτς,

 
6932860310 - 2107520513

Μοσχάτο, Νέα Ερυθραία, Νέα Ιωνία, Νέα Μάκρη, Νέα Πεντέλη, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Νέο Ηράκλειο, Νέο Ψυχικό, Νέος Κόσμος,

astyservice.gr 14-12-2006

e-mail info@astyservice.gr

Νίκαια, Ντράφι, Παιανία, Παλαιό Φάληρο, Παλλήνη, Παπάγου, Πειραιά, Πεντέλη, Πέραμα, Περιστέρι, Πετρούπολη, Πεύκη, Πικέρμι,

astyservice.gr  
  Ραφήνα, Ρέντη, Ταύρο, Υμηττό, Φιλοθέη, Φιλοπάππου, Χαϊδάρι, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό, http://plumbers.gr