. . .
.
 ..
Υδραυλικός   Αριθμός  Αδείας 1626/Α  

Για όλα τα μικρά ή ΜΕΓΑΛΑ τα εύκολα ή ϪЎϬӜ҈֒Ӆ@

Τεχνικά Προβλήματα Ύδρευσης & Θέρμανσης

Γιώργος Τρουλλινός τηλ 6932 860310

.
HOME ΑΠΟΡΙΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ banner.astyservice.gr EMAIL LINK
210 7520513  6932860310  ΑΜΕΣΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
.
 
  Ανταλλακτικά ηλιακών
  Αντιμετώπιση δυσεπίλυτων υδραυλικών προβλημάτων
  Άντληση Πετρελαίου & Κοπή Δεξαμενής
  Αυτόματο Πότισμα
  Αυτόνομη Θέρμανση Προβλήματα
  Δεξαμενή Πετρελαίου
  Δεξαμενή Πετρελαίου Κοπή Αποξήλωση
  Εγκαταστάσεις θέρμανσης
  Εκδοση Κοινοχρήστων
  Εξαέρωση παροχής πετρελαίου
  Εσωτ. υδραυλικές εγκαταστάσεις
  Ηλεκτροβάνες καλοριφέρ
  Θερμιδομετρητές θέρμανσης
  Θερμομπόϊλερ
  Θερμοσίφωνες Αερίου
  Θερμοσίφωνες Ηλεκτρικοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Επισκευή
  Θερμοσίφωνες Ηλιακοί Συντήρηση
  Θερμοσίφωνες Ταχυθερμοσίφωνες
  Κανονισμός Δικτύου Ύδρευσης
  Κανονισμός Δικτύου αποχέτευσης
  Λεβιτοστάσιο Καλοριφέρ, Αποξήλωση Λέβητα
  Πλυντήριο Πιάτων
  Προσφορές σε Υλικά και Εργασία.
  Τιμοκατάλογος Προϊόντων
  Υδραυλική Εγκατάσταση
  Φίλτρα νερού
  Φυσικό Αέριο
 

Αντιμετώπιση δυσεπίλυτων υδραυλικών προβλημάτων

Τα προβλήματα που συναντούμε στην υδραυλική εγκατάσταση κάποτε είναι δυσεπίλυτα όταν μάλιστα η όποια τέτοια υδραυλική εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί με λάθος τρόπο ή κακές προδιαγραφές. Οπότε η επίλυση του προβλήματος στην δεδομένη υδραυλική εγκατάσταση είναι από ασύμφορη και ανέφικτη έως και αδύνατη. Παραδείγματος χάριν αν δεν δοθούν οι σωστές ρύσεις είτε στις οριζόντιες κεντρικές σωλήνες αποχέτευσης κατά την κατασκευή τους πρίν σκεπαστούν είτε στους σωλήνες του σιφωνιού δαπέδου είτε στα οριζόντια δίκτυα δισωληνίου καλοριφέρ, τότε σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις τα ανεπίλυτα προβλήματα. είναι δεδομένα. Υπάρχουν όμως και απλά προβλήματα που αφορούν την υδραυλική εγκατάσταση και χρήση αυτής, που είναι μεν μικρά και ασήμαντα, αλλά συχνά προκαλούν στους ανθρώπους που την χρησιμοποιούν αυτή την υδραυλική εγκατάσταση το μαρτύριο της σταγόνας. Παραδείγματος χάριν ανοίγει συχνά η βαλβίδα του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα ή του μπόιλερ ή του ηλιακού θερμοσίφωνα και στάζει, ή το πιεστικό νερού σταματά και ξεκινά πολλές φορές στο λεπτό, ή η ηλεκτροβάνα της αυτόνομης δεν ανοίγει ή δεν κλείνει σωστά κλπ.

  Ριζική ή προσωρινή αντιμετώπιση του προβλήματος; είναι συχνά η ερώτηση που καλούμαστε να απαντήσουμε είτε από την πλευρά του τεχνίτη υδραυλικού είτε από την πλευρά του ανθρώπου - πελάτη που αντιμετωπίζει το όποιο πρόβλημα με την υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού του ή του επαγγελματικού του χώρου είτε αυτή αφορά την παροχή ζεστού κρύου - νερού ή άρδευσης είτε την ψύξη θέρμανση, είτε την αποχέτευση και προστασία ευπαθών χώρων από βροχές υπόγεια ύδατα κλπ. Η σωστή απάντηση στην παραπάνω ερώτηση προϋποθέτει απο πλευράς τεχνίτη υδραυλικού την επαρκή γνώση όλων των σχετικών με το πρόβλημα θεμάτων, καθώς και την δυνατότητα του να ενημερώσει ικανοποιητικά  τον ενδιαφερόμενο πελάτη ώστε να παρθεί η σωστή απόφαση από την πλευρά του, μια απόφαση που όπως να το κάνουμε έχει να κάνει με τον διαθέσιμο από πλευράς του χρόνο για την παρουσία του στις εργασίες που θα γίνουν εντός του σπιτιού του αλλά και την απαιτούμενη οικονομική του άνεση.

 Οπωσδήποτε τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις, αποκατάστασης προβληματικών εγκαταστάσεων, από πλευράς τεχνίτη υδραυλικού απαιτούν τρόπους και τακτικές απολύτως εύστοχες διαφορετικά η ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική... Μερίδιο της ευθύνης έχει βέβαια και ο παθών που πιθανότατα δεν είχε την ικανότητα να επιλέξει έναν έμπειρο τεχνίτη υδραυλικό, και το δίς εξαμαρτείν ούκ ανδρός σοφού, αποδεικνύεται διαχρονικό και χρήσιμο καθώς βάζει με απλό τρόπο πολλά πράγματα στην θέση τους.

Υπολειτουργία ή και αδυναμία λειτουργίας μιας υδραυλικής εγκατάστασης του σπιτιού του ή του επαγγελματικού του χώρου είτε αυτή αφορά την παροχή ζεστού κρύου - νερού ή άρδευσης είτε την ψύξη θέρμανση, είτε την αποχέτευση και προστασία ευπαθών χώρων από βροχές υπόγεια ύδατα κλπ. όπως προ είπαμε συναντάμε συχνά και αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Παραδείγματος χάριν η αντικατάσταση ενός υπάρχοντος ηλεκτρικού θερμοσίφωνα ή η αντικατάσταση ενός μπόιλερ λεβητοστασίου ή μπόιλερ ηλιακού θερμοσίφωνα είναι κάτι απλό και εύκολο για τον κάθε επίδοξο και διεκδικητή του τίτλου του μάστορα, όταν μάλιστα αυτό το κάνει στο σπίτι του αδαή πελάτη κατόπιν των σχετικών συστάσεων από την κυρία που κρατά το ηλικιωμένο άτομο του σπιτιού, ή όταν την αντικατάσταση αναλαμβάνει να την κάνει κάποιος από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε συχνά η απλή αντικατάσταση ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα ή η αντικατάσταση ενός μπόιλερ λεβητοστασίου ή μπόιλερ ηλιακού θερμοσίφωνα μετά να έχει πρόβλημα με τον θερμοστάτη ή τα καλώδια ρεύματος που δεν σφαχτήκαν αρκετά ή τα σωληνάκια παρέμειναν τα παλιά ή η βαλβίδα ασφαλείας κτυπήθηκε  κατά το βίδωμα της με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν και τα χαρακτηριστικά της, και βέβαια να μην γίνει καμία μέριμνα για την αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση διαρροής νερού από την βαλβίδα ή από οπουδήποτε αλλού. Επιπλέον η παρουσία δοχείου διαστολής ή και μειωτή πίεσης πρέπει να απασχολήσει τον τεχνίτη κατά την αντικατάσταση θερμοσίφωνα ή η αντικατάσταση ενός μπόιλερ λεβητοστασίου ή μπόιλερ ηλιακού θερμοσίφωνα, καθώς το δοχείο διαστολής για να κάνει την δουλειά του, δηλαδή για να απορροφήσει τις διαστολές του νερού θα πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένη η πίεση του αέρα της μεμβράνης του. Το ίδιο ισχύει από πλευράς ρύθμισης και για τον μειωτή πίεσης ή τον αυτόματο πλήρωσης ή και για τον διαφορικό θερμοστάτη των ηλιακών συλλεκτών που ζεσταίνουν το νερό μπόιλερ λεβητοστασίου.

   Λογικά λοιπόν ο κάθε πραγματικός τεχνίτης υδραυλικών εργασιών που σέβεται και τον εαυτό του αλλά και τον πελάτη του πέραν της αυτής καθαυτής εργασίας που του έχει ανατεθεί, πρέπει να αισθάνεται την υποχρέωση να ελέγξει και όλα τα πιθανά και σχετικά προς την εργασία του μέρη της υδραυλικής εγκατάστασης που έγινε αυτή η εργασία. Έτσι μπορεί να γίνει βελτίωση λειτουργιών, πρόληψη βλαβών αλλά και προγραμματισμός εργασιών, σε περίπτωση που εντοπιστούν μη αξιόπιστα τμήματα στην υδραυλική εγκατάσταση.

  Λύση λοιπόν στο πρόβλημα της βαλβίδας ασφαλείας που στάζει μπορεί να δώσει και η απελευθέρωση του δικτύου του κρύου νερού κάθε μηχανισμού μονοδρόμησης της ροής του, βέβαια αυτό προϋποθέτει σε κάποιες περιπτώσεις και την σιωπηλή σύμφωνη γνώμη του πελάτη. Όμως μια τέτοια λύση είναι η μόνη απόλυτη λύση, καθώς η λύση πχ με δοχείο διαστολής επιβαρύνει την ποιότητα του νερού με την φθορά της πλαστικής μεμβράνης αλλά και των τοιχωμάτων του μεταλλικού δοχείου που ενώ θα έπρεπε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η κατασκευή να αποκλείει την παλινδρόμηση του νερού του δοχείου προς τις βρύσες του πόσιμου νερού ή το δοχείο να είναι από ανοξείδωτο  υλικό και να καθαρίζεται συχνά, στην πράξη βλέπουμε "μαστόρους" που βάζουν το φθηνό από λαμαρίνα δοχείο διαστολής.

   Ιδανική λύση του κάθε προβλήματος είναι βέβαια η εφικτή λύση, πράγμα πού κάποιες φορές αυτή η εφαρμογή του εφικτού υποβαθμίζει και την ποιότητα της λύσης είτε σε θέματα αντοχής της στον χρόνο οπότε σύντομα θα ξαναχρειαστεί επισκευή είτε στον βαθμό κάλυψης του προβλήματος, πχ περιορισμός και όχι στεγανοποίησης μιας διαρροής.

 Νομίζω ότι  όλη αυτή η θεωρητική ανάλυση των διαφόρων υδραυλικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σχεδόν βασανιστικά πολλοί συνάνθρωποι μας είναι αρκετή σαν πρόλογος και μια βάση για να περιέλθουμε στις διάφορες βλάβες που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική αντιμετώπιση.

  Οπωσδήποτε δεν φιλοδοξώ οι ιστοσελίδες αυτές να γίνουν σημείο αναφοράς σε προβλήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων, άλλωστε υπάρχουν τόσοι και τόσοι αξιοπρεπείς τεχνίτες υδραυλικών εγκαταστάσεων και επισκευών που ασφαλώς έχουν πεί και θα πούν ακόμα περισσότερα, αισιοδοξώ όμως πως το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων θα αναγνωριστεί (αν και εφόσον είναι) ως καλοπροαίρετο.

  Στις επόμενες λοιπόν ιστοσελίδες μας η συνέχεια. Τρουλλινός  Γιώργος.

 


ΑΜΕΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Υδραυλικά, εγκατάσταση και αποξήλωση,. Ύδρευση, αποχέτευση, ψύξη θέρμανση, άρδευση, πυρόσβεση. Εγκατάσταση σωλήνων Ζεστού Κρύου νερού. Δεξαμενή νερού, πιεστικό νερού, αυτόματο πότισμα. Καλοριφέρ, Αυτόνομη και Ατομική ψύξη θέρμανση.  

Αναλαμβάνω κάθε τεχνική εργασία

Εγκατάσταση κοπή αποξήλωση,  λεβητοστάσιο, λέβητας, καμινάδα, δεξαμενή, καυστήρας, κυκλοφορητής, ηλεκτροβάνα, δοχείο διαστολής. Τοποθέτηση και αντικατάσταση σωμάτων καλοριφέρ. Τοποθέτηση επισκευή και συντήρηση  

Εξυπηρετώ κάθε τεχνική ανάγκη & δυσκολία

Ηλιακού  ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα  και μπόϊλερ. Αυτοματισμούς ζεστού κρύου νερού, με θερμοστατική βαλβίδα και διαφορικό θερμοστάτη. Εντοπισμός και επισκευή διαρροών.  

  Εξυπηρετώ (επείγοντα) και Κυριακές και αργίες

Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Αγιο Δημήτριο, Αγιοι Ανάργυροι, Αθήνα, Αιγάλεω, Αλιμος, Αμπελόκηποι, , Αμπελόκηποι, Ανάβυσσο, Αργυρούπολη, Αρτέμιδα, Ασπρόπυργος, Αχαρνές, Βάρη, Βάρκιζα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βριλήσσια,  

 Σε όλη την Αθήνα και Αττική 24ώρες

, Βύρωνας, Γαλάτσι, Γέρακα, Γκύζη, Γλυκά Νερά, Γλυφάδα, Γουδί, Δάφνη, Δαφνί, Δραπετσώνα, Εκάλη, Ελληνικό, Ζωγράφου, Ηλιούπολη, Ίλιο, Καισαριανή, Καλλιθέα, Καματερό, Κερατέα,

 
Τρουλλινός Γιώργος Υδραυλικός

Κερατσίνι, Κηφισιά, Κολονάκι, Κορυδαλλός, Κορωπί, Κρωπία, Λιόσια, Λυκόβρυση, Μάνδρα, Μαρούσι, Μελίσσια, Μεταμόρφωση, Μέτς,

 
6932860310 - 2107520513

Μοσχάτο, Νέα Ερυθραία, Νέα Ιωνία, Νέα Μάκρη, Νέα Πεντέλη, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Νέο Ηράκλειο, Νέο Ψυχικό, Νέος Κόσμος,

astyservice.gr 14-12-2006

e-mail info@astyservice.gr

Νίκαια, Ντράφι, Παιανία, Παλαιό Φάληρο, Παλλήνη, Παπάγου, Πειραιά, Πεντέλη, Πέραμα, Περιστέρι, Πετρούπολη, Πεύκη, Πικέρμι,

astyservice.gr  
  Ραφήνα, Ρέντη, Ταύρο, Υμηττό, Φιλοθέη, Φιλοπάππου, Χαϊδάρι, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό, http://plumbers.gr